Sesja Rady Gminy VIII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia obszarów określonych w uchwałach Nr XXXII/ 193/2006, Nr XXXII/194/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim. 2007-08-02 16:08:07
Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. 2007-08-02 16:03:13
Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych. 2007-08-02 15:57:10
Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/22/02 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie stawek opłat za wynajem autobusów, świetlic i czynszów na lokale użyteczności publicznej. 2007-08-02 15:56:00
Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski. 2007-08-02 15:54:55
Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. uchylająca uchwałę Nr IV/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Parzeńsko. 2007-08-02 15:52:36
Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2007-08-02 15:51:08
Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie: nadania statutu Urzędowi Gminy Nowogródek Pomorski. 2007-08-02 15:49:30
Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartość 1 punktu w złotych, stanowiących podstawę do ustalenia zasad wynagrodzenia pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku. 2007-08-02 15:48:29
Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-08-02 15:42:52
Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. 2007-08-02 15:39:49