Sesja Rady Gminy X

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr X/56/07 w sprawie realizacji inwestycji 2007-10-03 15:22:30
Uchwała X/55/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych. 2007-09-26 13:16:39
Uchwała X/54/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 wrzesnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2007 r. . 2007-09-26 13:12:12
Uchwała X/53/07 Rady gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rozwoju wsi Kinice . 2007-09-26 13:08:06
Uchwała X/52/07 Rady gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego. 2007-09-26 12:56:35
Uchwała X/51/07 Rady gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Nowogródek Pomorski w roku 2008 na dofinansowanie projektu pn. ''Przebudowa dróg powiatowych nr 2112Z, 2113Z, 2111Z, 2109Z, na odcinku Nowogródek Pomorski - Karsko - Łubianka". 2007-09-26 12:54:32
Uchwała X/50/07 Rady gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela gminy Nowogródek Pomorski do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku. 2007-09-26 12:48:04
Uchwała X/49/07 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2007-09-26 12:44:03