Sesja Rady Gminy XII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XII/69/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości nie zabudowanej położonej w Nowogródku Pomorskim 2008-01-23 15:09:39
Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. o przystapieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Świątki 2008-01-22 22:16:43
Uchwała Nr XII/68/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2008-01-22 22:04:11
Uchwała Nr XII/67/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Nowogródek Pomorski 2008-01-22 22:00:11
Uchwała Nr XII/66/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli pracujących w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku, ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wsyługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 2008-01-22 21:41:54
Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy Nowogródek Pomorski 2008-01-22 21:25:03
Uchwała Nr XII/64/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok 2008-01-22 21:20:54
Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. uchylająca uchwałę Nr XVII/112/2001 z dnia 14.03.2001w sprawie przystąpienia dp zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Trzcinna 2008-01-22 21:16:59