Sesja Rady Gminy XIII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/83/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 3 lat stanowiącego własność Gminy Nowogródek Pomorski, położonego w Nowogródku Pomorskim 2008-04-15 12:01:17
Uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 3 lat stanowiącego własność Gminy Nowogródek Pomorski, położonego w Karsku 2008-04-15 12:00:11
Uchwała nr XIII/81/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych 2008-04-15 11:59:15
Uchwała Nr XIII/80/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 2008-04-15 11:58:32
Uchwała Nr XIII/79/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości zabudowanych położonych w Świątkach 2008-04-15 11:57:42
Uchwała Nr XIII/78/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 2008-04-15 11:56:30
Uchwała Nr XIII/77/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Rolnych 2008-04-15 11:55:31
Uchwała Nr XIII/76/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 2008-04-15 11:49:22
Uchwała Nr XIII/75/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 2008-04-15 11:48:20
Uchwała Nr XIII/74/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Nowogródku Pomorskim 2008-04-15 11:47:08
Uchwała Nr XIII/73/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 2008-04-15 11:46:03
Uchwała Nr XIII/72/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogrodek Pomorski na 2008 rok 2008-04-15 11:40:09
Uchwała Nr XIII/71/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2008-04-15 11:34:15