Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


0x01 graphic

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

w trybie zgodnym z Art. 39 PZP

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 EUR

  1. Zamawiający: Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15,
74-304 Nowogródek Pomorski

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.30 - 16.00

Wtorek - Czwartek 7.30. - 15.30

Piątek 7.30 - 15.00

2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Giżynie” w tym.

- 80 szt. krzeseł,

- 20 szt. stołów,

- 3 szt. gablot ściennych,

- 1 szt. luster,

- 1 szt. szafa,

- 15 szt. ławek korytarzowych,

- 4 szt. wieszaków na ubrania,

- 3 szt. uchwytów na papier toaletowy,

- 6 szt. koszy na śmieci,

- 3 szt. luster.

Kod CPV:

25243320 - Kosze na śmieci z tworzyw sztucznych,

26121300 - Lustra ścienne,

28510000 - Wyroby metalowe do łazienek i kuchni,

36100000 - Meble.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia: 31 maj 2006.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    • spełniają warunki Art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Potwierdzenie spełnienia warunku.

- Oświadczenie.

    • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,

Udokumentowanie spełnienia warunku.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium: 350 PLN.

6. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.03.2006 do godziny 1000,

pokój nr 10.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2006 o godzinie 1005,

pokój nr 2.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani alternatywnych.

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie wydawana
w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia ogłoszenia o przetargu - nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie (cena 10,00 zł).

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Mickiewicz - tel. (095) 747 17 11 fax (95) 747 17 60.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Gizyn_Swietlica_dostawy.doc (DOC, 71KB) 2006-03-14 09:03:19 346 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 14-03-2006 09:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 14-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 14-03-2006 09:03:19