Sesja Rady Gminy XVIII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy 2009-02-16 09:06:56
Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 2009-02-16 09:06:23
Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny 2009-02-16 09:05:52
Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2009-02-16 09:04:52
Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w miejscowości Rokitno 2009-02-16 09:02:52
Uchwała Nr XVIII/124/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w miejscowości Rataje 2009-02-16 09:00:49
Uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ?Lider Pojezierza 2009-02-16 09:00:01
Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nowogródek Pomorski uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 2009-02-16 08:57:30
Uchwała Nr XVIII/121/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w roku budżetowym 2008 2009-02-16 08:56:36
Uchwała Nr XVIII/120/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-02-16 08:55:55
Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2009 rok 2009-02-16 08:53:54
Uchwała Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia 1q żyta do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok 2009-02-16 08:52:49