Sesja Rady Gminy XIX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIX/141/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 223/19 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika wieczystego 2009-03-16 17:40:04
Uchwała Nr XIX/140/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 223/18 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika wieczystego 2009-03-16 17:39:05
Uchwała Nr XIX/139/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152 położonej w Trzcinnej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2009-03-16 17:37:59
Uchwała Nr XIX/138/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88/3 położonej w Trzcinnej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2009-03-16 17:36:52
Uchwała Nr XIX/137/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32/1 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkowników wieczystych 2009-03-16 17:36:06
Uchwała Nr XIX/136/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski 2009-03-16 17:35:00
Uchwała Nr XIX/135/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kinice 2009-03-16 17:23:21
Uchwała Nr XIX/134/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski 2009-03-16 17:21:31
Uchwała Nr XIX/133/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-03-16 17:18:32
Uchwała Nr XIX/132/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nowogródek Pomorski 2009-03-16 17:17:43
Uchwała Nr XIX/131/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. ?Wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza? finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-03-16 17:16:41
Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowogródek Pomorski 2009-03-16 17:15:16