Sesja Rady Gminy XXII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/164/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia ?Lider Pojezierza? 2009-03-24 14:03:03
Uchwała Nr XXII/163/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz wyrażenia zgody na podpisanie porozumień partnerskich 2009-03-24 14:01:48
Uchwała Nr XXII/162/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2009-03-24 14:01:04
Uchwała Nr XXII/161/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Trzcinnej 2009-03-24 14:00:08
Uchwała Nr XXII/160/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Nowogródku Pomorskim 2009-03-24 13:59:23
Uchwała Nr XXII/159/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Giżynie 2009-03-24 13:58:43
Uchwała Nr XXII/158/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice 2009-03-24 13:55:39
Uchwała Nr XXII/157/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Karsku 2009-03-24 13:55:05
Uchwała Nr XXII/156/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli pracujących w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2009-03-24 13:53:14
Uchwała Nr XXII/155/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2009-2011 2009-03-24 13:48:39
Uchwała Nr XXII/154/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2009 rok 2009-03-24 13:47:57