Sesja Rady Gminy XXIV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/179/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Kinicach 2009-06-01 14:05:17
Uchwała Nr XXIV/178/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości położonej w Karsku 2009-06-01 13:59:45
Uchwała Nr XXIV/177/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Karsku oznaczonej jako działka nr 615 2009-06-01 13:58:43
Uchwała Nr XXIV/176/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Karsku 2009-06-01 13:58:07
Uchwała nr XXIV/175/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do projektu ?Moje gimnazjum ? moja szansa? realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-06-01 13:57:30
Uchwała nr XXIV/174/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowogródek Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2009-06-01 13:52:43
Uchwała Nr XXIV/173/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2009-2011 2009-06-01 13:36:39
Uchwała Nr XXIV/172/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2009 rok 2009-06-01 13:34:25