Ogłoszenie o sprzedaży wagi wozowej 15 ton


O G Ł O S Z E N I E

Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży

zbędnego składnika majątku ruchomego z byłej gorzelni w Karsku - waga wozowa 15 ton, rok produkcji 1969.

Cena wywoławcza - 1.000,00 zł

Oferty należy przesyłać pod ww. adres do dnia 29 stycznia 2010 r. w zaklejonych kopertach z napisem: „Oferta na kupno wagi wozowej”.

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 1, w dniu 1 lutego 2010 r. o godz. 1300.

W przypadku złożenia ofert przez co najmniej 2 oferentów przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy tymi oferentami.

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Aneta Andrzejak tel. 095 747 17 11, pok. nr 1.

Ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy od dnia 15 stycznia 2010 r. do dnia 29 stycznia 2010 r.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 15-01-2010 09:16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 15-01-2010 09:16:25