Sesja Rady Gminy XXX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXX/222/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2009-2011 2010-03-09 13:41:24
Uchwała Nr XXX/221/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2010 rok 2010-03-09 13:40:07
Uchwała Nr XXX/220/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Nowogródek Pomorski, położonego w Nowogródku Pomorskim 2010-03-09 13:38:05
Uchwała Nr XXX/219/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świątki 2010-03-09 13:35:22
Uchwała Nr XXX/218/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karsko 2010-03-09 13:32:36
Uchwała Nr XXX/217/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 744/77 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-03-09 13:30:16
Uchwała Nr XXX/216/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 744/76 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-03-09 13:28:22
Uchwała Nr XXX/215/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 744/22 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-03-09 13:27:05
Uchwała Nr XXX/214/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 744/21 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-03-09 13:25:56
Uchwała Nr XXX/213/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego 2010-03-09 13:24:48
Uchwała Nr XXX/212/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski nieruchomości położonej w Golinie 2010-03-09 13:23:31