Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:Karsko, Trzcinna i Świątki, Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski


OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

Karsko, Trzcinna i Świątki, Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski

Na podstawie art. 17 pkt.10 i 11ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski :

1/ Nr V/18/07 z dnia 19 lutego 2007r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Giżyn (wprowadzenie funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej)

2/ Nr V/20/07 z dnia 19 lutego 2007r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Karsko (wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej)

3/ Nr V/19/07 z dnia 19 lutego 2007r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcinna i Świątki (wprowadzenie funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski, obejmujących obszar w miejscowościach: Karsko, Trzcinna i Świątki, Giżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 września 2010 r. do 11 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. od 8°° - 14°°.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski o godz. 10.00

Zgodnie z art. 18 ustawy ust.1 każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy wnieść na piśmie do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2010 r.

W sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski obejmujących miejscowości : Karsko, Trzcinna i Świątki, Giżyn.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmujących obszary miejscowości :

1/ Giżyn (wprowadzenie funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją sprawy (uzgodnieniami i opiniami)

2/ Karsko(wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją sprawy (uzgodnieniami i opiniami)

3/ Trzcinna - Świątki(wprowadzenie funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją sprawy (uzgodnieniami i opiniami)

oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu w dniach od 16 września 2010 r. do 11 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy, adres: ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, pok. nr 2 (parter) w godz. od 8°° - 14°°.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, który jest właściwym do ich rozpatrzenia, ustnie do protokołu w pok. nr 2 a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski na adres: planowanie przestrzenne.gm@nowogrodekpomorski.pl.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko adres, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maja Bakalarczyk 06-09-2010 10:33:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maja Bakalarczyk 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Maja Bakalarczyk 06-09-2010 10:34:26