Sesja Rady Gminy XXXVI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 2010-10-20 13:26:31
Uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ?Aktywni 2010 ? integracja mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski? w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu. 2010-10-20 13:25:36
Uchwała nr XXXVI/259/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowogródek Pomorski i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2010-10-20 13:24:19
Uchwała nr XXXVI/258/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-10-20 13:23:09
Uchwała nr XXXVI/257/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2010 r. 2010-10-20 13:22:11
Uchwała nr XXXVI/256/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym 2010-10-20 13:21:24
Uchwała nr XXXVI/255/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 320/2 w Nowogródku Pomorskim 2010-10-20 13:20:23
Uchwała nr XXXVI/254/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 340/2 w Nowogródku Pomorskim 2010-10-20 13:19:30
Uchwała nr XXXVI/253/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 30/35 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkowników wieczystych 2010-10-20 13:18:36
Uchwała nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli pracujących w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2010-10-20 13:16:57
Uchwała nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Mierzwy 2010-10-20 13:14:45