Sesja Rady Gminy II

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr II/13/10 Rday Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia na własnośc Gminy Nowogródek pomorski działki nr 669/25 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2011-03-23 12:03:26
Uchwała Nr II/12/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie nabycia na własnośc Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 5210/57 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2011-03-23 11:59:35
Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy Nowogródek pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia na własnoś Gminy Nowogródek działki nr 509/4 w Golinie obręb Karsko z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2011-03-23 11:56:34
Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Nowogródek pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowogródek Pomorski 2011-03-23 11:53:20
Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie liczby i rodzajów oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2011-03-23 11:36:12
Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2011-03-23 11:32:56
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2011-03-23 11:28:30
Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 2011-03-23 11:26:37
Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2010 r. 2011-03-23 11:19:36