Sesja Rady Gminy III

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/22/2011 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miny Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko 2011-06-14 13:20:01
Uchwała Nr III/26/11 Rday Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-04-01 13:00:57
Uchwała Nr III/25/11 Rady Gminy Nowogródek pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 2011-04-01 12:59:12
Uchwała Nr III/24/11 rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-04-01 12:57:55
Uchwała Nr III/23/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nowogródek Pomorski oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-04-01 12:55:23
Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Nowogródek pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu ochrony Środowiska dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" i "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowogródek pomorski na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" 2011-04-01 09:50:51
Uchwała Nr III/20/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyboru deleganta reprezentującego Gminę Nowogródek Pomorski w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-04-01 09:34:24
Uchwała Nr III/19/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia hormonogramu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2011-04-01 09:32:34
Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski 2011-04-01 09:30:37
Uchwała Nr III/17/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2011-2020. 2011-03-24 08:07:22
Uchwała Nr III/16/11 Rady Gminy Nowogródek pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2011. 2011-03-24 08:05:31
Uchwała Nr III/15/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 w sprawie sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Spolecznewj Nowogródku Pomorskim 2011-03-24 08:00:15