Sesja Rady Gminy XXXVIII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Trzcinna i Świątki 2011-06-07 10:53:39
Uchwała Nr XXXVIII/269/10 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowogródek Pomorski 2011-06-07 10:52:03
Uchwała Nr XXXVIII/270/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowogródek Pomorski i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2011-06-07 10:22:37
Uchwała Nr XXXVIII/268/10 rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia 1 q żyta do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok 2011-06-07 10:16:09
Uchwała Nr XXXVIII/267/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2011 rok 2011-06-07 10:14:37
Uchwała Nr XXXVIII/266/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-06-07 10:12:19
Uchwała Nr XXXVIII/265/10 rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2010 r. 2011-06-07 10:09:43
Uchwała Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w Trzcinnej 2011-06-07 10:06:23