Sesja Rady Gminy VIII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 2011-10-31 10:00:20
Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Nowogródek Pomorski, położonego w Karsku, w trybie przetargowym 2011-10-31 09:58:23
Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski 2011-10-31 09:57:08
Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kinice 2011-10-31 09:55:41
Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kinice 2011-10-31 09:54:01
Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Świerzno, Golczewo, Dziwnów, Wolin, Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Lipiany, Kozielice, Dębno, Stare Czarnowo, Pełczyce oraz Powiatem Kamieńskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2011-10-31 09:50:47
Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 88/2 w Trzcinnej 2011-10-31 09:50:02
Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr 28/7 w Świątkach 2011-10-31 09:49:07
Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Świątkach 2011-10-31 09:47:55
Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Świątkach 2011-10-31 09:40:33
Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości 2011-10-31 09:33:33
Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim 2011-10-31 09:32:06
Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 568/1 w Karsku 2011-10-31 09:31:22
Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 421/6 w Karsku 2011-10-31 09:30:43
Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 października 2011 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w Karsku 2011-10-31 09:29:59