Komunikat ZGDO w sprawie składania deklaracji

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że nastąpiła zmiana adresu siedziby Biura Związku:

 ul. Narciarska 57,             74-500 Chojna

tel/fax 91 461 50 88          adres e-mail: biuro@zgdo.eu

 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji !!!

 

Informujemy, że od dnia 8 maja 2013 roku na terenie Związku Gmin Dolnej Odry

obowiązują 2 wzory deklaracji:

1.      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych - do 5 osób - oraz nieruchomości niezamieszkałych.

Opłata za odpady zbierane selektywnie – 9 zł. od osoby.

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie – 15 zł. od osoby.

 

2.      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób.

Opłata za odpady zbierane selektywnie – 45 zł. za gospodarstwo domowe.

Opłata za odpady zbierane nieselektywnie –75 zł. za gospodarstwo domowe.

 

Za GOSPODARSTWO DOMOWE uznaje się:

zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.

 

Osoby, które złożyły dotychczas deklaracje, a zamieszkują w gospodarstwach domowych powyżej 5 osób, muszą uzupełnić pierwotną deklarację o nową na odpowiednim wzorze.

 

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że termin objęcia systemem gospodarowania odpadami zgodnie z Uchwałą Nr 13/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, został przesunięty na dzień 01.01.2015 r.  Do tego czasu należy zawierać indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady.

 

Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami dostarczy niezbędne pojemniki i worki na odpady komunalne!!!

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Bieniaszewska 16-05-2013 09:09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Bieniaszewska 16-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamila Bieniaszewska 16-05-2013 09:09:30