Sesja Rady Gminy XXVI

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogródek Pomorski 2013-11-21 11:55:00
Uchwała Nr XXVI/152/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 2013-11-21 11:54:31
Uchwała Nr XXVI/151/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Nowogródek Pomorski 2013-11-21 11:53:46
Uchwała Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2013-11-21 11:53:05
Uchwała Nr XXVI/149/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2013 - 2024 2013-11-21 11:52:22
Uchwała Nr XXVI/148/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2013 r. 2013-11-21 11:51:54
Uchwała Nr XXVI/147/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-11-21 11:51:11
Uchwała Nr XXVI/146/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-11-21 11:50:43
Uchwała Nr XXVI/145/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-11-21 11:49:43
Uchwała Nr XXVI/144/13 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nowogródek Pomorski 2013-11-21 11:49:15