Kompetencje i zadania Wójta


Wójt - stanowisko z wyboru

Wójt jest:

- kierownikiem zakładu pracy,

- terenowym organem obrony cywilnej,

  • przewodniczącym zarządu,

  • przełożonym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska.

Obowiązki Wójta:

1. Przewodniczy posiedzeniom zarządu.

2. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy.

3. Nadzoruje realizację budżetu.

4. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z Zastępcą Wójta odpowiada za

przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy.

5. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.

6. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

7. Podejmuje czynności należące do kompetencji zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu.

8. Mianuje pracowników samorządowych wg zasad wynikających z przepisów szczególnych.

9. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu (z wyjątkiem niniejszego) np. instrukcję obiegu dokumentów,

regulaminy nagród, socjalnego i mieszkaniowego itp.

Zgodnie z powyższymi zadaniami, wójt w sprawach należących do jego kompetencji, może udzielić stałego lub jednorazowego pełnomocnictwa.

Wójt, jako osoba uprawniona do podpisywania decyzji i postanowień, których podstawę wydania stanowią przepisy prawa administracyjnego, może upoważnić np. kierownika referatu lub innego samodzielnego pracownika do wydania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:04:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:04:57