Kompetencje i zadania Zastępcy Wójta


Zastępca Wójta (sekretarz) - stanowisko z wyboru

Obowiązki:

1. Wykonuje funkcje kierownika administracyjnego urzędu gminy i w tym

zakresie

a) opracowuje czynności dla poszczególnych stanowisk,

b) informuje wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,

c) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,

d) prezentuje nowoprzyjętych pracowników,

e) dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie,

f) nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe, a ponadto:

g) planuje koszty utrzymania urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy,

h) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa wójta.

2. Pełni nadzór nad funkcjonowaniem urzędu.

3. Przygotowuje tematykę posiedzeń zarządu.

4. Współpracuje z radą gminy i nadzoruje pracę sekretariatu rady. Jest

odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji.

5. Współpracuje z sołectwami i zapewnia udział przedstawiciela zarządu na

zebraniu wiejskim.

6. Organizuje bibliotekę urzędu i dba o stałe uzupełnienie zbiorów urzędu w tym przede wszystkim aktów normatywnych.

7. Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac rady gminy i zarządu.

8. Przeprowadza okresowe kontrole posiadania zbiorów prawnych

kompletowanych wg wskazówek radcy prawnego.

9. Przedstawia wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności

pracownikom a w szczególności tych, których w dniu opracowania

regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym.

10. Współpracuje z sąsiednimi gminami.

11. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

12. Wykonuje inne czynności powierzone mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy samorządowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:07:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:07:06