Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-107 - projekt


PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla

 Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014-2017”.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) uchwala, się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014-2017” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Rzeźnicki

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr

Rady Gminy Nowogródek Pomorski

z dnia

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zakresie zadań własnych Gmina realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) wynika obowiązek sporządzenia przez Gminę Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat. Program zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego, kierunki i formy działań, propozycje projektów rewitalizacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 poprzedzony był GPOnZ na lata 2009-2013.

Program opracowano w oparciu o gminną ewidencję zabytków.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje Rada Gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 31 grudnia 2013 r. Znak: ZN.5120.09.2013.KS zaopiniował pozytywnie ,,Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014-2017''.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami ogłoszony będzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik_1.doc (DOC, 18KB) 2014-01-17 10:34:55 449 razy
2 załącznik_2.doc (DOC, 22MB) 2014-01-17 10:34:55 441 razy
3 załącznik_3.doc (DOC, 25KB) 2014-01-17 10:34:55 478 razy
4 załącznik_4.doc (DOC, 25KB) 2014-01-17 10:34:55 441 razy
5 załącznik_5.doc (DOC, 20KB) 2014-01-17 10:34:55 454 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 17-01-2014 10:34:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 17-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 17-01-2014 10:34:55