Sesja Rady Gminy XXVIII

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XXVIII/168/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski 2014-02-05 13:51:29
Uchwała nr XXVIII/167/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Nowogródek Pomorski 2014-02-05 13:50:00
Uchwała nr XXVIII/166/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-02-05 13:48:55
Uchwała nr XXVIII/165/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe 2014-02-05 13:47:50
Uchwała nr XXVIII/164/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014 ? 2017? 2014-02-05 13:46:57
Uchwała nr XXVIII/163/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2014-02-05 13:44:28
Uchwała nr XXVIII/162/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2014-02-05 13:36:38