Kompetencje i zadania Skarbnika


Skarbnik - stanowisko z powołania

Obowiązki:

1. Realizuje budżet gminy.

2. Przekazuje pracownikom samorządowym wytyczne do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.

3. Przygotowuje projekt budżetu.

4. Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje zarząd o jego realizacji.

5. Dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych.

6. Zapewnia ochronę mienia komunalnego (np. ubezpieczenia).

7. Informuje radę gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.

8. Prowadzi rozliczenia z sołtysami (sołectwami).

9. Przedstawia propozycje w sprawie tworzenia budżetów sołectw w ramach

budżetu gminy oraz udziela pełnych informacji a także pomaga w planowaniu budżetu przez sołectwo.

10. Na dwa miesiące przed zakończeniem roku budżetowego informuje pisemnie sołectwa o stanie ich środków finansowych w przypadku, gdy nie tworzą one własnego budżetu sołectwa.

11. Przedstawia propozycje, co do mienia sołeckiego i nadzoruje jego zarządzanie.

12. Realizuje ustawy o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej.

13. Bezpośrednio kieruje referatem Finansowym z jednoczesnym nadzorem finansowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:08:47