Sesja Rady Gminy XXIX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX/183/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowogródek Pomorski na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-04 08:56:11
Uchwała Nr XXIX/182/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014 ? 2025 2014-04-04 08:54:19
Uchwała Nr XXIX/181/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-04-04 08:52:42
Uchwała Nr XXIX/180/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 64/2 w Rokitnie z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-04 08:52:13
Uchwała Nr XXIX/179/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 392/12 w Ratajach obręb Trzcinna z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-04 08:51:26
Uchwała Nr XXIX/178/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 226/9 w Kinicach z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-04 08:50:59
Uchwała Nr XXIX/177/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 669/30 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-04 08:50:04
Uchwała Nr XXIX/176/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/2 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-04 08:49:30
Uchwała Nr XXIX/175/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r .w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 507/7 obręb Karsko z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-04 08:48:44
Uchwała Nr XXIX/174/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 744/95 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-04-04 08:47:56
Uchwała Nr XXIX/173/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 lutego 2004 r. 2014-04-04 08:46:39
Uchwała Nr XXIX/172/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 grudnia 2010 r. 2014-04-04 08:46:10
Uchwała Nr XXIX/171/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2009 ? 2013 2014-04-04 08:44:53
Uchwała Nr XXIX/170/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2014-04-04 08:43:50
Uchwała Nr XXIX/169/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą ?Zakład Usług Komunalnych w Nowogródku Pomorskim? 2014-04-04 08:38:53