Zarządzenie w sprawie sprzedaży samochodu pożarowego


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12/2014

WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego - samochodu specjalnego

pożarniczego Jelcz  004 rok produkcji 1983.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży środek trwały - samochód Jelcz 004 rok produkcji 1983, Nr rejestracyjny ZMY J832, nr identyfikacyjny 4793, stanowiący własność Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 stycznia 2013 r. Nr 1/2013 w sprawie likwidacji środka trwałego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowogródek Pom.

Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 22-05-2014 11:11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 22-05-2014 11:11:29