Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarowego


O G Ł O S Z E N I E

Gmina Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży

zbędnego składnika majątku ruchomego

- samochód pożarniczy Jelcz 004, rok produkcji 1983.

Cena wywoławcza - 5.000,00 zł

Oferty należy przesyłać pod ww. adres do dnia 10 czerwca 2014 r. w zaklejonych kopertach z napisem: Oferta na kupno samochodu pożarniczego Jelcz 004”.

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski, pokój nr 1, w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 1000.

W przypadku złożenia ofert przez co najmniej 2 oferentów przeprowadzona zostanie aukcja pomiędzy tymi oferentami.

Oferujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Aneta Andrzejak tel. 095 747 17 11, pok. nr 1.

Ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy od dnia 23 maja 2014 r. do dnia 10 czerwca 2014 r.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 22-05-2014 11:13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 22-05-2014 11:13:18