Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zakres działania stanowiska do spraw planowania przestrzennego i budownictwa


Sprawy rolnictwa:

1. Zatwierdza statut spółki oraz jego zmiany.

2. Zatwierdza plan zagospodarowania i regulamin użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadza w tych planach i regulaminach zmiany i uzupełnienia.

3. Tworzy spółki przymusowe, nadaje im statut oraz wyznacza organy spółki i ustala wynagrodzenia dla osób nie będących członkami spółki,

wyznaczonych do organu spółki.

4. Wyraża zgodę na zbycie, zamianę oraz przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciągnięcie pożyczek

pieniężnych przez spółkę.

5. Zatwierdza akt zbycia udziału we wspólnocie.

6. Sporządza projekt programu rolniczego lub leśnego wykorzystania

gruntów.

7. Przeznacza kwoty otrzymane z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne gminy oraz hodowlę i ochronę zwierzyny.

8. Współdziała z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony bytującej na jej terenie.

9. Wykłada projekt programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów do wglądu miejscowej ludności równocześnie z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz zatwierdzenie projektu programu.

10. Przyjmuje i przekazuje zgłoszenie o podejrzeniu o zachorowanie lub

zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną.

11. Zobowiązuje do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów.

12. Przyznaje odszkodowania za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią.

13. Nakazuje właścicielom gruntów sprzętu w oznaczonym terminie z tere-nów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające.

14. Zatwierdza ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.

15. Nakazuje wykonanie niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabrania wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych.

16. Organizuje ochotnicze drużyny ratownicze.

17. Zarządza ewakuację ludności z obszarów zagrożonych powodzią

18. Przyjmuje informacje o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:18:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:18:12