Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zakres działania stanowiska do spraw gospodarki gruntami i geodezji


Sprawy gospodarki gruntami i geodezji:

1. Sprzedaje, przekazuje w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę

lub najem grunty gminne osobom fizycznym.

2. Przyjmuje od Skarbu Państwa z wzajemnością na własność w wieczyste

użytkowanie i użytkowanie grunty.

3. Przekazuje odpłatnie w zarząd grunty gminne komunalnym jednostkom

organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

4. Użycza na krótki czas grunty osobom fizycznym i komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

5. Sprzedaje lub oddaje w wieczyste użytkowanie grunty, sprzedaje wolne

budynki i inne urządzenia oraz wolne lokale w drodze przetargu.

6. Dokonuje podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Dokonuje podziału nieruchomości poza planem zagospodarowania przestrzennego.

8. Przejmuje na własność za odszkodowaniem drogi powstałe w wyniku

podziału.

9. Tworzy zasoby gruntów na cele zabudowy wsi.

10. Ustala granice gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne, wykłada projekty uchwał do wglądu zainteresowanych osób.

11. Wyposaża w grunty wchodzące do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu.

12. W zamian za scalenie, przekazuje właścicielom lub wieczystym użytkownikom odpowiednią ilość działek budowlanych lub dokonuje rozliczenia w gotówce

13. Dokonuje zmian w księgach wieczystych.

14. Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.

15. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

16. Zarządza odebranie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

17. Wywłaszcza nieruchomości na rzecz gminy.

18. Przekazuje w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie posiadaczom gruntów, którzy nie mogą przedstawić dokumentu o przekazaniu gruntów w dacie 5 grudzień 1990r.

19. Powołuje biegłych do wyceny nieruchomości w celu obliczenia opłat

adiacenckich z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia inne jak wodociąg i kanalizacja.

20. Przejmuje nieodpłatnie w drodze umowy nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

21. Umieszcza i utrzymuje tabliczki z nazwami ulic i placów.

22. Oznacza nieruchomości numerami porządkowymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:18:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobolewska 01-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobolewska 01-08-2003 14:18:48