Sesja Rady Gminy XXXV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XXXV/228/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uznania 1 wiązu polnego za pomnik przyrody 2014-12-23 16:55:36
Uchwała nr XXXV/227/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uznania 1 klonu pospolitego za pomnik przyrody 2014-12-23 16:54:32
Uchwała nr XXXV/226/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uznania 1 jesionu wyniosłego za pomnik przyrody 2014-12-23 16:53:43
Uchwała nr XXXV/225/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uznania 8 dębów szypułkowych za pomnik przyrody 2014-12-23 16:52:30
Uchwała nr XXXV/224/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny pn. "Pastwisko koło Stawna" 2014-12-23 16:51:18
Uchwała nr XXXV/223/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Mokradła koło Ulejna" 2014-12-23 16:49:43
Uchwała nr XXXV/222/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Polana" 2014-12-23 16:47:42
Uchwała nr XXXV/221/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Bór Szable" 2014-12-23 15:24:21
Uchwała nr XXXV/220/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/55 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-12-23 15:23:16
Uchwała nr XXXV/219/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/53 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2014-12-23 15:22:50
Uchwała nr XXXV/218/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 87 w Świątkach 2014-12-23 15:22:07
Uchwała nr XXXV/217/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 30/52 w Kinicach 2014-12-23 15:20:34
Uchwała nr XXXV/216/14 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-12-23 15:09:15