Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 2015-12-31 09:29:34
Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km? realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego 2015-12-31 09:28:30
Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2111Z w miejscowości Nowogródek Pomorski ulica Barlinecka? w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu ?Budowa i Modernizacja dróg lokalnych? 2015-12-31 09:27:00
Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 2015-12-31 09:24:45
Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2032 2015-12-31 09:24:14
Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020? 2015-12-31 09:22:30
Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2015-12-31 09:21:05
Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 2015-12-31 09:20:08
Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok 2015-12-31 09:19:23
Uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2020 2015-12-31 09:18:38
Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Różańsko położonych na terenie gminy Nowogródek Pomorski za ochronne 2015-11-30 09:18:09
Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w przeznaczenia do sprzedaży działek nr 384 i 392 położonych w Giżynie 2015-11-30 09:17:39
Uchwała nr IX/69/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/48 w Karsku z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2015-11-30 09:17:13
Uchwała nr IX/68/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-11-30 09:16:31
Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-11-30 09:15:09
Uchwała nr IX/66/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty targowej 2015-11-30 09:13:37
Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2015-11-30 09:12:32
Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-30 09:11:18
Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-30 09:10:46
Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 2015-11-30 09:07:49
Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok 2015-11-30 09:07:07
Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/54 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2015-09-29 09:20:40
Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Karsku 2015-09-29 09:20:16
Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Różańsko położonych na terenie gminy Nowogródek Pomorski za ochronne 2015-09-29 09:19:51
Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez teren gminy Nowogródek Pomorski kategorii drogi gminnej 2015-09-29 09:19:10
Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 2015-09-29 09:18:33
Uchwała nr VIII/55/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą Pojezierze Dobiegniewskie 2015-09-29 09:17:51
Uchwała nr VII/54/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2015-07-07 14:56:40
Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Myśliborskiego 2015-07-07 14:56:14
Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2015-07-07 14:54:10
Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2015-07-07 14:52:46
Uchwała nr VII/50/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko 2015-07-07 14:52:00
Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 170/1 położonej w Kinicach 2015-07-07 14:50:19
Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 615 położonej w Karsku 2015-07-07 14:49:55
Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 591/1 położonej w Karsku 2015-07-07 14:49:20
Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 405/3 położonej w Nowogródku Pomorskim 2015-07-07 14:48:49
Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 378/6 położonej w Giżynie 2015-07-07 14:48:26
Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Nowogródek Pomorski 2015-07-07 14:47:50
Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowogródek Pomorski w Lokalnej Grupie Działania Lider Pojezierza w okresie programowania 2014-2020 2015-07-07 14:47:19
Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 2015-07-07 14:46:49
Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok 2015-07-07 14:45:30
Uchwała nr VII/40/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2014 2015-07-07 14:44:50
Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2014 r. 2015-07-07 14:44:21
Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/09 Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą ?Pojezierze Dobiegniewskie? 2015-05-13 14:40:22
Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-05-13 14:39:48
Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 2015-05-13 14:39:07
Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2015 rok 2015-05-13 14:37:27
Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 622 położonej w Karsku 2015-05-13 14:34:05
Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 589/2 położonej w Karsku 2015-05-13 14:33:16
Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. ?Łąki Parzeńskie? 2015-05-13 14:32:07
Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice 2015-05-13 14:18:30
Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 2015-05-13 14:16:16
Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowogródek Pomorski środków stanowiących fundusz sołecki 2015-04-02 15:10:38
Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-04-02 15:10:12
Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru delegata reprezentującego Gminę Nowogródek Pomorski w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-04-02 15:09:38
Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 463 położonej w Giżynie 2015-04-02 15:09:13
Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 położonej w Giżynie 2015-04-02 15:08:29
Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej w Trzcinnej 2015-04-02 15:07:51
Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 145/1 w Sumiaku 2015-04-02 15:07:21
Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Kinicach 2015-04-02 15:06:55
Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2015-04-02 15:06:29
Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 2015-04-02 15:05:53
Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 2015-03-04 09:13:52
Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015 r. 2015-03-04 09:13:16
Uchwała nr IV/17/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2015-03-04 09:07:12
Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 116/2 położonej w Giżynie 2015-03-04 09:06:23
Uchwała nr IV/15/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2015-03-04 09:05:05
Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 2015-03-04 09:04:26
Uchwała Nr III/13/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w Karsku 2015-02-10 10:23:51
Uchwała Nr III/12/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości położonej w Nowogródku Pomorskim oznaczonej jako działka nr 450/2 2015-02-10 10:22:56
Uchwała Nr III/11/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2015-02-10 10:21:32
Uchwała Nr III/10/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 ? 2025 2015-02-10 10:21:05
Uchwała Nr III/9/15 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2015 r. 2015-02-10 10:18:33