Obwieszczenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 08.04.2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

z dnia 08 kwietnia 2015 roku

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61a. § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz  uchwały Nr XIX/114/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 grudnia 2012 r. roku w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  w tym lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania (miejscowość)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Giżyn, Karlin, Kinice, Kolonia Nowogródek Pomorski, Nowogródek Pomorski, Pachocino, Rokitno, Sumiak, Ulejno

 

Sala wiejska w Nowogródku Pomorskim

Plac Św. Floriana 8

74-304 Nowogródek Pomorski

 - lokal wyborczy dostępny dla wyborców niepełnosprawnych

- Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

 

2

 

Golin, Karsko, Lipin, Ławin, Parzeńsko, Sołacz, Stawno

 

Sala wiejska w Karsku

ul. Mieszka I 13

74-305 Karsko

 

3

 

Chocień, Rataje, Smolary, Smólsko, Somin, Świątki, Trzcinna

 

Sala wiejska w Trzcinnej

nr budynku 26

74-304 Nowogródek Pomorski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski  najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.
  2. Wyborcy do dnia  27 kwietnia 2015 r. mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
  3. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Termin składania w Urzędzie Gminy wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 maja 2015 r.

 

 Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w dniu 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 7:00 – 21:00.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

                       WÓJT GMINY

                                                                                                                              (-) Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Bieniaszewska 08-04-2015 10:59:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Bieniaszewska 08-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Kamila Bieniaszewska 17-04-2015 14:50:56