Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych - referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

z dnia 27 lipca 2015 roku

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  w tym lokalu przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum

zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn.zm.1) oraz  uchwałą Nr XIX/114/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 grudnia 2012 r. roku w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości  informację o numerach  i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym   o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania (miejscowość)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Giżyn, Karlin, Kinice, Kolonia Nowogródek Pomorski, Nowogródek Pomorski, Pachocino, Rokitno, Sumiak, Ulejno

 

Sala wiejska w Nowogródku Pomorskim

Plac Św. Floriana 8

74-304 Nowogródek Pomorski

 - lokal wyborczy dostępny dla wyborców niepełnosprawnych

- Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

2

 

Golin, Karsko, Lipin, Ławin, Parzeńsko, Sołacz, Stawno

 

Sala wiejska w Karsku

ul. Mieszka I 13

74-305 Karsko

 

3

 

Chocień, Rataje, Smolary, Smólsko, Somin, Świątki, Trzcinna

 

Sala wiejska w Trzcinnej

nr budynku 26

74-304 Nowogródek Pomorsk

  1. Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
  2. Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.         

 

UWAGA!  W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale  będą otwarte w dniu głosowania  6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum obowiązana jest okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

WÓJT GMINY

                                                                                                       (-) Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Bieniaszewska 28-07-2015 11:18:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Bieniaszewska 28-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Kamila Bieniaszewska 28-07-2015 11:23:50