Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XIX/131/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogródek Pomorski sprzeciwu wobec uchwały Nr 28/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry 2016-12-23 08:27:55
Uchwała nr XIX/130/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogrodek Pomorski na lata 2017 - 2022 2016-12-23 08:27:13
Uchwała nr XIX/129/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 635/1 położonej w Karsku 2016-12-23 08:25:58
Uchwała nr XIX/128/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 - 2025 2016-12-23 08:25:13
Uchwała nr XIX/127/16 Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok 2016-12-23 08:24:25
Uchwała nr XVIII/126/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2016-11-07 14:56:10
Uchwała nr XVIII/125/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016-11-07 14:52:22
Uchwała nr XVIII/124/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-11-07 14:51:57
Uchwała nr XVIII/123/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2016-11-07 14:51:25
Uchwała nr XVIII/122/16 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-11-07 14:50:50
Uchwała Nr XVII/121/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski - dokument stracił ważność 2016-09-20 14:23:05
Uchwała Nr XVII/120/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Myśliborskiego 2016-09-20 14:22:00
Uchwała Nr XVII/119/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Myśliborskiego 2016-09-20 14:21:25
Uchwała nr XVI/118/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153 w Nowogródku Pomorskim 2016-08-11 08:43:30
Uchwała nr XVI/117/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 224/4 w Kinicach 2016-08-11 08:42:51
Uchwała nr XVI/116/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 116/2 położonej w Giżynie 2016-08-11 08:42:29
Uchwała nr XVI/115/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości w Parzeńsku 2016-08-11 08:41:44
Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 175 w Kinicach 2016-08-11 08:41:00
Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie liczby i rodzajów oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2016-08-11 08:40:37
Uchwała nr XVI/112/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020" 2016-08-11 08:38:55
Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 - 2025 2016-08-11 08:37:53
Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok 2016-08-11 08:37:11
Uchwała nr XV/109/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/63 w Kinicach 2016-06-21 12:35:22
Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/62 w Kinicach 2016-06-21 12:35:03
Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/61 w Kinicach 2016-06-21 12:34:41
Uchwała nr XV/106/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/60 w Kinicach 2016-06-21 12:34:16
Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 30/59 w Kinicach 2016-06-21 12:33:53
Uchwała nr XV/104/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych 2016-06-21 12:32:24
Uchwała nr XV/103/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn 2016-06-21 12:30:28
Uchwała nr XV/102/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014 ? 2017 2016-06-21 12:24:58
Uchwała nr XV/101/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 682 w Karsku 2016-06-21 12:24:11
Uchwała nr XV/100/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2015 2016-06-21 12:22:14
Uchwała nr XV/99/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2015 r. 2016-06-21 12:21:41
Uchwała nr XIV/98/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn 2016-04-21 14:49:20
Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 kwietnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2016-04-21 14:46:55
Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-03-29 12:15:48
Uchwała nr XIII/95/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2016-03-29 12:15:13
Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 898/7 w Parzeńsku 2016-03-29 12:14:39
Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 902/1 w Parzeńsku 2016-03-29 12:13:52
Uchwała nr XIII/92/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 262/8 w Kinicach 2016-03-29 12:13:18
Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 262/7 w Kinicach 2016-03-29 12:12:43
Uchwała nr XIII/90/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości z Nowogródku Pomorskim 2016-03-29 12:09:37
Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016 ? 2025 2016-03-29 12:07:28
Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok 2016-03-29 12:07:03
Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-03-29 12:06:38
Uchwała nr XIII/86/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-03-29 12:05:52
Uchwała Nr XII/85/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 312 w Giżynie 2016-03-15 07:59:28
Uchwała Nr XII/84/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany przeznaczenia nabytej na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/54 w Karsku z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych 2016-03-15 07:57:41
Uchwała Nr XI/83/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2016-2025 2016-01-28 08:15:29
Uchwała Nr XI/82/16 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2016 rok 2016-01-28 08:13:28