Zarządzenie o wyłączeniu obiektu z GEZ


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 26/2013

WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie wyłączenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1651 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyłączam z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski niżej określone obiekty:

1. Budynek mieszkalny (Chałupa) ul. Adama Mickiewicza nr 10, na działce ewidencyjnej nr 14 obręb Nowogródek Pomorski, dla którego sporządzono kartę adresową zabytku w okresie marzec-czerwiec 2009 r.

2. Budynek gospodarczy w posesji ul. Adama Mickiewicza nr 10, na działce ewidencyjnej nr 14 obręb Nowogródek Pomorski, dla którego sporządzono kartę adresową zabytku w okresie marzec-czerwiec 2009 r.

a Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 20.11.2013 r. (pismo Znak: DZ.5140.77.2013.AR) wydał opinię pozytywną na wykreślenie przedmiotowych budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków, gdyż w znacznym stopniu utraciły one swoje zabytkowe walory.

§ 2. Wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski dokonuje Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowogródek Pom.

Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 13-04-2016 07:51:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 13-04-2016 07:51:41