Zarządzenie o wyłączeniu obiektu z GEZ


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 7/2016

WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 04.04. 2016 r.

w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyłączam z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski niżej określony obiekt:

1. Budynek mieszkalny (Chałupa) ul. Boczna nr 6, na działce ewidencyjnej nr 292/1 obręb Nowogródek Pomorski, dla którego sporządzono kartę adresową zabytku w okresie marzec-czerwiec 2009 r.

a Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 31.03.2016 r. (pismo Znak: DZ.5140.19.2016.AR) wydał opinię pozytywną na wykreślenie przedmiotowego budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków, gdyż przedmiotowy obiekt został rozebrany.

§ 2. Wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski dokonuje Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 13-04-2016 07:52:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 13-04-2016 07:52:06