Wykaz na dzierżawę działki 262/7 i 262/8 w Kinicach


O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.3-4.2016.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Kinice

Kinice

Określenie nieruchomości

działka nie zabudowana

działka nie zabudowana

Nr działki

262/7

262/8

Powierzchnia działki

1,13 ha

3,18 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, RVI-1,13 ha

teren użytkowany rolniczo

brak planu, R VI-3,15, N-0,03 ha

teren użytkowany rolniczo

Księga wieczysta

SZ1M/00041333/9

SZ1M/00041333/9

Uzbrojenie

droga gruntowa

droga gruntowa

Okres dzierżawy

10 lat

10 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

250 zł

rocznie

700 zł

rocznie

Termin wnoszenia opłat

do 15 marca

do 15 marca

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, obciąża dzierżawcę. Termin, miejsce i warunki przetargów na ww. nieruchomości zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia 13 maja 2016 r. i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 18-04-2016 14:19:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 18-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 18-04-2016 14:19:07