Wykaz na dzierżawę działki 682 w Karsku


O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.7.2016.AW

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Karsko

Określenie nieruchomości

działka nie zabudowana

Nr działki

682

Powierzchnia działki

0,16 ha

Przeznaczenie działki i zagospodarowanie terenu

brak planu, R-V

teren nie jest zagospodarowany

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041531/7

Obciążenia

brak

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

40 zł rocznie

Oferty dzierżawy z podaną wartością czynszu dzierżawnego w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 do dnia 05 sierpnia 2016 r. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 12 lipca 2016 r. do dnia 3 sierpnia 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 11-07-2016 08:00:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 11-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 11-07-2016 08:00:26