Wykaz na dzierżawę działek w Parzeńsku


O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.10.2016.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości

Parzeńsko

obręb Karsko

Określenie nieruchomości

nieruchomość nie zabudowana składająca się

z 2 działek

Nr działki

906

904/2

Powierzchnia działki

0,15 ha

0,11 ha

Przeznaczenie działki

i zagospodarowanie terenu

brak planu,

RVI- 0,26 ha

teren nie zagospodarowany

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00020209/8

KW Nr SZ1M/00041590/8

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

10 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

100 zł

rocznie

Termin wnoszenia opłat

do 15 marca

Termin, miejsce i warunki przetargu na ww. nieruchomość zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, obciąża dzierżawcę.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Parzeńsku od dnia 25 sierpnia 2016 r. do dnia 18 września 2016 r. i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 23-08-2016 08:04:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 23-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 23-08-2016 08:04:45