Przetarg na dzierżawę dz. 906 i 904/2 w Parzeńsku


O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6845.10.2016.AW

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza: I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na dzierżawę niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Parzeńsko,

obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości

Nieruchomość nie zabudowana,

grunt sklasyfikowany jako RVI

Nr działki

906 i 904/2

Powierzchnia

0,26 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00020209/8 i SZ1M/00041590/8

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp gminy Nowogródek Pomorski - obszary uzupełnień zabudowy usługowej, w tym usług turystycznych, rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej

Sposób zagospodarowania

Teren nie zagospodarowany

Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy

10 lat,

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego

100

rocznie

Wadium

15

Przetarg odbędzie się dnia 28.10.2016 r. o godz. 10 00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 24.10.2016 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie przewidzianym dla płatności zobowiązań pieniężnych. Wydanie przedmiotu dzierżawy dodatkowo obciąża dzierżawcę. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel lub przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń od dnia 20.09.2016 r. do dnia 28.10.2016 r.

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Parzeńsku.

  3. Na stronie internetowej i stronie BIP:

www.bip.nowogrodekpomorski.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 19-09-2016 15:04:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 19-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 19-09-2016 15:04:28