Wykaz na sprzedaż dz. nr 224/4 w Kinicach


O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.5.2016.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości - Kinice

2. Określenie nieruchomości - nieruchomość
niezabudowana, grunty orne o symbolach: RV, RVI,

ŁV, N.

3. Nr działki - 224/4

4. Powierzchnia nieruchomości - 0,19 ha

5. Przeznaczenie - brak planu, w studium uikzp gminy

działka położona jest na obszarach rozwoju usług turystycznych, rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej, strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III -29 stan. 2 (AZP:41-10/17).

6. Sposób zagospodarowania - teren niezagospodarowany
w sposób trwały.

7. Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00041533/1

8. Uzbrojenie - droga asfaltowa

9. Wartość nieruchomości - 67.600,00 zł

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 25 listopada 2016 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od 12 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 11-10-2016 12:20:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 11-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 11-10-2016 12:20:10