Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XXVIII/197/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2017-12-20 08:41:32
Uchwała nr XXVIII/196/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 ? 2028 2017-12-20 08:40:07
Uchwała nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok 2017-12-20 08:39:44
Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 2017-11-29 12:19:04
Uchwała nr XXVII/193/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Sumiak 2017-11-29 12:18:03
Uchwała nr XXVII/192/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2027 2017-11-29 12:17:16
Uchwała nr XXVII/191/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim 2017-11-29 12:16:33
Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim 2017-11-29 12:14:46
Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-29 12:13:00
Uchwała nr XXVII/188/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 339/3 w Nowogródku Pomorskim 2017-11-29 12:12:11
Uchwała nr XXVII/187/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-29 12:11:39
Uchwała nr XXVII/186/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017-11-29 12:11:10
Uchwała nr XXVII/185/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 2017-11-29 12:10:25
Uchwała nr XXVII/184/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok 2017-11-29 12:09:53
Uchwała nr XXVII/183/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2017 r. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice 2017-11-29 12:09:18
Uchwała nr XXVI/182/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Kinice gm. Nowogródek Pomorski 2017-09-25 15:38:37
Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder" 2017-09-25 15:03:32
Uchwała nr XXVI/180/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2017-09-25 15:00:48
Uchwała nr XXVI/179/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2017-09-25 14:58:32
Uchwała nr XXVI/178/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski 2017-09-25 14:55:54
Uchwała nr XXVI/177/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 2017-09-25 14:54:50
Uchwała nr XXVI/176/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok 2017-09-25 14:54:14
Uchwała nr XXV/175/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. uchylającej uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. 2017-07-04 14:50:50
Uchwała nr XXV/174/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2017-07-04 14:50:03
Uchwała nr XXV/173/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 2017-07-04 14:49:27
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok 2017-07-04 14:48:35
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogródek Pomorski 2017-07-04 14:48:08
Uchwała nr XXIV/170/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2017-06-12 10:43:23
Uchwała nr XXIV/169/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XX/132/17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. oraz Uchwałę nr XXIII/156/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2017 r. 2017-06-12 10:42:12
Uchwała nr XXIV/168/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Giżyn gm. Nowogródek Pomorski 2017-06-12 10:41:24
Uchwała nr XXIV/167/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Karsko 2017-06-12 10:38:21
Uchwała nr XXIV/166/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2028 2017-06-12 10:36:09
Uchwała nr XXIV/165/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok 2017-06-12 10:35:26
Uchwała nr XXIV/164/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół w Gminie Nowogródek Pomorski 2017-06-12 10:34:48
Uchwała nr XXIV/163/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski 2017-06-12 10:34:05
Uchwała nr XXIV/162/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2016 2017-06-12 10:33:10
Uchwała nr XXIV/161/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 201 6 r. 2017-06-12 10:32:24
Uchwała nr XXIII/160/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. 2017-05-05 08:18:11
Uchwała nr XXIII/159/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych - plaż i pomostów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2017-05-05 08:17:29
Uchwała nr XXIII/158/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-05-05 08:16:59
Uchwała nr XXIII/157/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 2017-05-05 08:16:10
Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok 2017-05-05 08:15:42
Uchwała nr XXIII/155/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski 2017-05-05 08:15:06
Uchwała nr XXII/154/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2017-03-28 14:57:53
Uchwała nr XXII/153/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015-2020 2017-03-28 14:53:41
Uchwała nr XXII/152/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 340/2 położonej w Nowogródku Pomorskim 2017-03-28 14:52:38
Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 229 położonej w Giżynie 2017-03-28 14:52:08
Uchwała nr XXII/150/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowej jednostki budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski 2017-03-28 14:51:25
Uchwała nr XXII/149/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowogródek Pomorski 2017-03-28 14:50:47
Uchwała nr XXII/148/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski 2017-03-28 14:50:04
Uchwała nr XXII/147/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski 2017-03-28 14:49:16
Uchwała nr XXII/146/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+Oder". 2017-03-28 14:39:45
Uchwała nr XXII/145/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2017-03-28 14:38:19
Uchwała nr XXII/144/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 2017-03-28 14:37:56
Uchwała nr XXI/143/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Nowogródek Pomorski 2017-02-28 09:13:54
Uchwała nr XXI/142/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-02-28 09:12:38
Uchwała nr XXI/141/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 30/26 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkowników wieczystych 2017-02-28 09:11:35
Uchwała nr XXI/140/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 685 położonej w Karsku 2017-02-28 09:11:07
Uchwała nr XXI/139/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Nowogródek Pomorski 2017-02-28 09:10:16
Uchwała nr XXI/138/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim z Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku 2017-02-28 09:07:54
Uchwała nr XX/137/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski 2017-02-08 08:23:05
Uchwała nr XX/136/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski 2017-02-08 08:21:42
Uchwała nr XX/135/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 356/4 położonej w Ratajach 2017-02-08 08:19:56
Uchwała nr XX/134/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 684 położonej w Karsku 2017-02-08 08:19:08
Uchwała nr XX/133/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2017 - 2025 2017-02-08 08:17:58
Uchwała nr XX/132/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2017 rok 2017-02-08 08:14:06