Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza o wydaniu decyzji środowiskowej