Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Utworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy Nowogródek Pomorski"