Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjnego wraz z urządzeniami na dz. 173/2 obręb Nowogródek Pomorski