Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciagu komunikacyjnego z placem manewrowym z zielenią izolacyjną z dopuszczeniem wydzielenia nieruchomości pod te funkcje i powierzchni minimalnej 1000 m2 na działce o nr 520/54 obręb Karsko