Zarządzenie o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37/2017

WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 25.10.2017 r.

w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20117 r. poz. 1875) w związku z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyłączam z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski niżej określony obiekt:

1. Budynek stodoły (obory) Świątki nr 21, na działce ewidencyjnej nr 91 obręb Świątki, dla którego sporządzono kartę adresową zabytku w okresie marzec-czerwiec 2009 r.

a Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 19.10.2017 r. (pismo Znak: DZ.5140.95.2017.AR) wydał opinię pozytywną na wykreślenie przedmiotowego budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków, gdyż przedmiotowy obiekt został rozebrany.

§ 2. Wyłączenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowogródek Pomorski dokonuje Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

Tomasz Pietruszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Witków 26-10-2017 13:04:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Witków 26-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Aneta Witków 26-10-2017 13:05:36