Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XXXI/223/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-05 08:02:29
Uchwała nr XXXI/222/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-05 08:01:30
Uchwała nr XXXI/221/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014-2017 2018-04-05 07:59:56
Uchwała nr XXXI/220/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2018-04-05 07:54:54
Uchwała nr XXXI/219/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gm8iny Nowogródek Pomorski na lata 2018-2020 2018-04-05 07:53:48
Uchwała nr XXXI/218/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-04-05 07:53:00
Uchwała nr XXXI/217/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2018-04-05 07:52:06
Uchwała nr XXXI/216/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Trzcinnej 2018-04-05 07:49:40
Uchwała nr XXXI/215/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Świątkach 2018-04-05 07:48:55
Uchwała nr XXXI/214/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Sumiaku 2018-04-05 07:48:04
Uchwała nr XXXI/213/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki w Nowogródku Pomorskim 2018-04-05 07:47:17
Uchwała nr XXXI/212/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Kinicach 2018-04-05 07:45:42
Uchwała nr XXXI/211/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 463 w Giżynie 2018-04-05 07:45:01
Uchwała nr XXXI/210/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 w Giżynie 2018-04-05 07:44:34
Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 635/2 położonej w Karsku 2018-02-05 14:27:30
Uchwała nr XXX/208/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 88/2 w Trzcinnej 2018-02-05 14:27:05
Uchwała nr XXX/207/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 87 w Świątkach 2018-02-05 14:26:04
Uchwała nr XXX/206/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr działki 28/7 w Świątkach 2018-02-05 14:25:40
Uchwała nr XXX/205/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim 2018-02-05 14:24:50
Uchwała nr XXX/204/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 296/2 w Nowogródku Pomorskim 2018-02-05 14:24:25
Uchwała nr XXX/203/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 186/2 wraz z garażem w Nowogródku Pomorskim 2018-02-05 14:23:51
Uchwała nr XXX/202/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność gminy Nowogródek Pomorski działek nr 511/17, 511/18, 511/19, 511/20 i 511/21 w Golinie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2018-02-05 14:23:10
Uchwała nr XXX/201/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 410/3 obręb Karsko 2018-02-05 14:22:35
Uchwała nr XXX/200/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 2018-02-05 14:21:39
Uchwała nr XXX/199/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok 2018-02-05 14:21:08
1. Uchwała Nr XXIX/195/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogródek Pomorski sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry 2018-01-19 10:12:42