Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 2018-12-20 14:23:01
Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 r 2018-12-20 14:22:42
Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok 2018-12-06 10:24:57
Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-12-06 10:24:28
Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-12-06 10:23:52
Uchwała nr I/6/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów oraz składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2018-11-28 10:53:45
Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski 2018-11-28 10:53:08
Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2018-11-28 10:52:36
Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2018-11-28 10:52:09
Uchwała nr I/2/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2018-11-28 10:51:44
Uchwała nr I/1/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2018-11-28 10:50:54
Uchwała nr XXXV/257 /18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/235/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski 2018-10-25 09:25:55
Uchwała nr XXXV/256/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowogródek Pomorski 2018-10-25 09:25:23
Uchwała nr XXXV/255/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski nr XX/137/17 2018-10-25 09:23:50
Uchwała nr XXXV/254/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Parzeńsko 2018-10-25 09:22:24
Uchwała nr XXXV/253/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 2018-10-25 09:20:23
Uchwała nr XXXV/252/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok 2018-10-25 09:13:26
Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 70/2 w Rokitnie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2018-09-18 08:59:36
Uchwała nr XXXIV/250/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek położonych w Karsku 2018-09-18 08:59:05
Uchwała nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zamiany nieruchomości w Parzeńsku 2018-09-18 08:58:35
Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zamiany nieruchomości w Karsku 2018-09-18 08:58:11
Uchwała nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2018-09-18 08:57:32
Uchwała nr XXXIV/246/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 2018-09-18 08:57:07
Uchwała nr XXXIV/245/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok 2018-09-18 08:56:47
Uchwała nr XXXIV/244/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na dł. 2,1 km" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego 2018-09-18 08:56:19
Uchwała nr XXXIII/243/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową 2018-08-14 11:15:41
Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 2018-08-14 11:15:06
Uchwała nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 r. 2018-08-14 11:14:40
Uchwała nr XXXIII/240/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Gminą Barlinek w zakresie przyjęcia przez Gminę Barlinek od Gminy Nowogródek Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie 2018-08-14 11:13:59
Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 83/4 położonej w Nowogródku Pomorskim 2018-05-30 11:58:53
Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Planu działań jst Gminy Nowogródek Pomorski 2018-05-30 11:58:03
Uchwała nr XXXII/237/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 458/20 położonej w Nowogródku Pomorskim 2018-05-30 11:56:55
Uchwała nr XXXII/236/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 191/6 położonej w Trzcinnej 2018-05-30 11:56:21
Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę na 10 lat w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski 2018-05-30 11:55:57
Uchwała nr XXXII/234/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 405/3 w Nowogródku Pomorskim 2018-05-30 11:55:21
Uchwała nr XXXII/233/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 170/1 położonej w Kinicach 2018-05-30 11:54:51
Uchwała nr XXXII/232/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy dz. nr 615 położonej w Karsku 2018-05-30 11:54:09
Uchwała nr XXXII/231/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 378/6 w Giżynie 2018-05-30 11:53:38
Uchwała nr XXXII/230/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowogródek Pomorski 2018-05-30 11:53:09
Uchwała nr XXXII/229/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" 2018-05-30 11:52:20
Uchwała nr XXXII/228/18 Rady Gminy Nowogródek Pmorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" 2018-05-30 11:50:55
Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 2018-05-30 11:49:41
Uchwała nr XXXII/226/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2017 2018-05-30 11:49:10
Uchwała nr XXXII/225/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2017 r. 2018-05-30 11:45:45
Uchwała nr XXXII/224/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2018-05-30 11:45:21
Uchwała nr XXXI/223/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-05 08:02:29
Uchwała nr XXXI/222/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowogródek Pomorski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-05 08:01:30
Uchwała nr XXXI/221/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Nowogródek Pomorski na lata 2014-2017 2018-04-05 07:59:56
Uchwała nr XXXI/220/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 2018-04-05 07:54:54
Uchwała nr XXXI/219/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018-2020 2018-04-05 07:53:48
Uchwała nr XXXI/218/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2018-04-05 07:53:00
Uchwała nr XXXI/217/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 2018-04-05 07:52:06
Uchwała nr XXXI/216/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Trzcinnej 2018-04-05 07:49:40
Uchwała nr XXXI/215/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości w Świątkach 2018-04-05 07:48:55
Uchwała nr XXXI/214/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Sumiaku 2018-04-05 07:48:04
Uchwała nr XXXI/213/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki w Nowogródku Pomorskim 2018-04-05 07:47:17
Uchwała nr XXXI/212/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki w Kinicach 2018-04-05 07:45:42
Uchwała nr XXXI/211/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 463 w Giżynie 2018-04-05 07:45:01
Uchwała nr XXXI/210/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 w Giżynie 2018-04-05 07:44:34
Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 635/2 położonej w Karsku 2018-02-05 14:27:30
Uchwała nr XXX/208/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 88/2 w Trzcinnej 2018-02-05 14:27:05
Uchwała nr XXX/207/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr działki 87 w Świątkach 2018-02-05 14:26:04
Uchwała nr XXX/206/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr działki 28/7 w Świątkach 2018-02-05 14:25:40
Uchwała nr XXX/205/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim 2018-02-05 14:24:50
Uchwała nr XXX/204/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 296/2 w Nowogródku Pomorskim 2018-02-05 14:24:25
Uchwała nr XXX/203/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 186/2 wraz z garażem w Nowogródku Pomorskim 2018-02-05 14:23:51
Uchwała nr XXX/202/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność gminy Nowogródek Pomorski działek nr 511/17, 511/18, 511/19, 511/20 i 511/21 w Golinie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2018-02-05 14:23:10
Uchwała nr XXX/201/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 410/3 obręb Karsko 2018-02-05 14:22:35
Uchwała nr XXX/200/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2018 - 2028 2018-02-05 14:21:39
Uchwała nr XXX/199/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok 2018-02-05 14:21:08
1. Uchwała Nr XXIX/195/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Nowogródek Pomorski sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry 2018-01-19 10:12:42