Obwieszczenie Prezydenta Szczecina o wszczęciu postepowania