Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza o wszczęciu postępowania środowiskowego